هر سازمانی اعم از تجاری و غیرتجاری برای اداره شدن نیاز به یک ساختار سازمانی شامل ارکان و ساختار اجرایی دارد. در حقیقت بدون وجود ارکان و ساختار اجرایی هیچ سازمانی قادر به انجام امورات خود نخواهد بود و این دو اجزای لایبنفک سازمان محسوب می شوند. ارکان سازمان جایی است که تصمیمات کلان، راهبردی و رویکردی در آنها اتخاذ شده، و ساختار اجرایی نیز به بدنه ای اطلاق می شود که فعالیت های روزمره و روتین آن سازمان را به انجام می رساند. هنر چینش ارکان در سازمان های دولتی جایی خود را نشان می دهد، که با استفاده از ابزار شرکتی همچون حضور اعضای غیرموظف، سازمان به سمت مدیریت شبه‌تجاری خود حرکت نماید. این مهم ضمن هدایت سازمان به دستیابی به حداکثر بهره‌وری، به بهبود شفافیت و پاسخگویی در سازمان نیز کمک شایانی می نماید.

بریتانیا سالهاست که با استفاده از آموزه های حکمرانی شرکتی اقدام به اصلاح چینش ارکان و ساختار سازمان های دولتی خود نموده است. این تغییرات خصوصا در دپارتمان های دولتی بریتانیا (که تسامحا هم‌رده با وزارتخانه در ایران می باشند) نمود بیشتری پیدا کرد است، به شکلی که به وضوح می توان استفاده از ابزار و آموزه های شرکتی را در این دپارتمان ها مشاهده نمود. تصویر زیر ارکان و ساختار اجرایی دپارتمان حمل‌و‌نقل بریتانیا را نشان می دهد.

همانطور که در تصویر نشان داده شده است، دپارتمان حمل‌و‌نقل بریتانیا یک هیئت دپارتمانی دارد. این هیئت مشابه هیئت مدیره بوده و وظایفی شبیه به آن دارد. همچنین وجود اعضای غیراجرایی غیرموظف نیز در این هیئت خودنمایی می کند. این دو مورد به خوبی ترکیب ابزار شرکتی در این دپارتمان را نمایان می سازند. در ادامه از بریتانیا بیشتر خواهیم گفت.

برای دریافت تصویر فوق با کیفیت بالا، می توانید فایل PDF آن را با کلیک بر دکمه زیر دریافت کنید.